dimarts, 1 de juliol del 2014

ACTIVITATS D'ESTIU

Feu els deures, cada dia una estona, per no perdre el que hem après i el ritme de treball. Per exemple: un dia podem fer llengua catalana i anglès; al dia següent, matemàtiques, i a l'altre, llengua castellana... També és necessari que llegiu una estona cada dia. 

Repàs de llengua catalana de 5è

TÍTOL: Pont - Llengua 5è
Editorial Nadal 
ISBN: 978-84-7887-454-5


Repàs de llengua castellana de 5è

TÍTOL: Puente - Lenguaje 5º
Editorial Arcada 
ISBN: 978-84-7887-456-9


Repàs de matemàtiques de 5è

TÍTOL: Pont - Matemàtiques 5è
Editorial Nadal 
SBN: 978-84-7887-455-2


TÍTOL: Nou-set - Càlcul nº 8 "Dividir per més d'una xifra"
Editorial Nadal 
ISBN: 978-84-7887-032-5


Repàs d'anglès de 5è

TÍTOL: Super Summer 5 
Editorial Santillana / Richmond 
ISBN: 978-84-6680-584-1


L'AMPA distribuirà aquests quadernets juntament amb els llibres del proper curs.

1 comentari: